पत्ता


ज्ञानदीप वधू वर सूचक केंद्र
वि. ना. पुरव मार्ग,
सायन, चुनाभट्टी (पु)
मुंबई - ४०० ०२२

वेळ


(सोमवार बंद)
आपल्या शंका या वेळेत विचारा.

मंगळवार ते शनीवार - सकाळी ११ ते सायं. ६ वाजेपर्य़ंत.
रविवारी - सकाळी १० ते दुपारी १.३० वाजेपर्य़ंत.

कार्यालयाला भेट देण्याची वेळ

मंगळवार ते शनीवार - दुपारी २.३० ते सायं. ५.३० वाजेपर्य़ंत.
रविवारी - सकाळी १० ते दुपारी १.३० वाजेपर्य़ंत.

dnyandeepvadhuvar@gmail.com
फ़ोन : ०२२ - २४०५७४७३
मोबाईल : ००९१-९५६१६००१११

Dnyandeep Co-Op. Credit soc. Ltd

Dnyandeep Co-Op credit soc. Ltd. branch addreses

कोल्हापूर शाखा

संजय देसाई
C-२३, महालक्ष्मी चेंबर्स, मध्यवर्ती बस स्टेशनसमोर, कोल्हापूर


फोन: ९३७०७५५१३७

वेळ : सकाळी ९ ते सायं. ६ वा.
(सोमवार बंद)

E-mail:
dnyandeepvadhuvar.kolhapur@gmail.com

सांगली शाखा

संध्या नाईक
गणपती मंदिर, विश्रामबाग,
सांगली


फोन: ९८२२३७४४११

वेळ : सकाळी १० ते दुपारी १ वा.
(गुरुवार बंद)

E-mail:
dnyandeepvadhuvar.sangali@gmail.com

पुणे शाखा

प्रतिभा नलावडे
शंकर नागरी सोसायटी, बिल्डिंग A /२, वनाझ कं. जवळ, सह्याद्री हॉस्पिटल समोर ,पौडरोड, कोथरूड, पुणे-३८


फोन : ९२२६७८६३८८

वेळ : दुपारी १ ते सायं. ७. ३० वा.
(सोमवार बंद)

E-mail:
dnyandeepvadhuvar.pune@gmail.com

सातारा शाखा

गणेश जगदाळे
१९७/C, सदाशिव पेठ, देवी इलेक्टॉनिक्स च्या समोर, मोती चौक, सातारा - ४१५००२

फोन: ९९७०७४००९१ / ९७६६४००८०९/९६६५९४६८९०

वेळ : दुपारी : २:३० ते सायं. ६:००E-mail :
dnyandeepvadhuvar.satara@gmail.com

कल्याण शाखा

सतिश देशमुख
महावीर कॉम्प्लेक्स नं. १, विकास अपार्टमेंट समोर, HDFC बॅकेजवळ, संतोषी माता मंदिर रोड, कल्याण (प) ४२१३०१

फोन: ९३२२०६९५४३ / ९८६९५११७२२

वेळ : सकाळी : १०:३० ते १
संध्याकाळी : ५ ते ८


E-mail :
dnyandeepvadhuvar.kalyan@gmail.com
Find Us

DNYANDEEP VADHU VAR SUCHAK KENDRA
Dnyandeep Bhavan, V.N. Purav Marg,
Sion, Chunabhatti (East), Mumbai
400 022

Contact us

dnyandeepvadhuvar@gmail.com
Telephone : 022 - 24057473
Mobile : 0091-9561600111

Visitng Hours
Monday Closed.
Tue to Sat - 2.30 pm to 5.30 pm
Sun - 10.00 am to 1.30 pm
Office Time
Monday Closed.
For queries by phone
Tue to Sat - 11.00 am to 6.00 pm
Sun - 10.00 am to 1.30 pm