Address


DNYANDEEP VADHU VAR SUCHAK KENDRA
Dnyandeep Bhavan, V.N. Purav Marg,
Sion, Chunabhatti (East), Mumbai - 400 022

Timings


Monday Closed.
For queries by phone
Tue to Sat - 11.00 am to 6.00 pm
Sun - 10 am to 1.30 pm

Visitng Hours

Tue to Sat - 2.30 pm to 5.30 pm
Sun - 10.00 am to 1.30 pm

dnyandeepvadhuvar@gmail.com
Telephone : 022 - 24057473
Mobile : 0091-9561600111

Dnyandeep Co-Op. Credit soc. Ltd

Dnyandeep Co-Op credit soc. Ltd. branch addreses

कोल्हापूर शाखा

संजय देसाई
C-२३, महालक्ष्मी चेंबर्स, मध्यवर्ती बस स्टेशनसमोर, कोल्हापूर


फोन: ९३७०७५५१३७

वेळ : सकाळी ९ ते सायं. ६ वा.
(सोमवार बंद)

E-mail:
dnyandeepvadhuvar.kolhapur@gmail.com

सांगली शाखा

संध्या नाईक
गणपती मंदिर, विश्रामबाग,
सांगली


फोन: ९८२२३७४४११

वेळ : सकाळी १० ते दुपारी १ वा.
(गुरुवार बंद)

E-mail:
dnyandeepvadhuvar.sangali@gmail.com

पुणे शाखा

प्रतिभा नलावडे
शंकर नागरी सोसायटी, बिल्डिंग A /२, वनाझ कं. जवळ, सह्याद्री हॉस्पिटल समोर ,पौडरोड, कोथरूड, पुणे-३८


फोन : ९२२६७८६३८८

वेळ : दुपारी १ ते सायं. ७. ३० वा.
(सोमवार बंद)

E-mail:
dnyandeepvadhuvar.pune@gmail.com

सातारा शाखा

गणेश जगदाळे
१९७/C, सदाशिव पेठ, देवी इलेक्टॉनिक्स च्या समोर, मोती चौक, सातारा - ४१५००२


फोन: ९९७०७४००९१ / ९७६६४००८०९
E-mail :
dnyandeepvadhuvar.satara@gmail.com

कल्याण शाखा

सतिश देशमुख
महावीर कॉम्प्लेक्स नं. १, विकास अपार्टमेंट समोर, HDFC बॅकेजवळ, संतोषी माता मंदिर रोड, कल्याण (प) ४२१३०१

फोन: ९३२२०६९५४३ / ९८६९५११७२२

वेळ : सकाळी : १०:३० ते १:०० संध्याकाळी : ५:०० ते ८:००
(सोमवार बंद)

E-mail :
dnyandeepvadhuvar.kalyan@gmail.com
Find Us

DNYANDEEP VADHU VAR SUCHAK MANDAL
Dnyandeep Bhavan, V.N. Purav Marg,
Sion, Chunabhatti (East), Mumbai
400 022

Contact us

dnyandeepvadhuvar@gmail.com
Telephone : 022 - 24057473
Mobile : 0091-9561600111

Visitng Hours
Monday Closed.
Tue to Sat - 2.30 pm to 5.30 pm
Sun - 10.00 am to 1.30 pm
Office Time
Monday Closed.
For queries by phone
Tue to Sat - 11.00 am to 6.00 pm
Sun - 10.00 am to 1.30 pm